W ramach usług świadczonych przez Biuro Rachunkowe BENKO proponuje:

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • sporządzenie rocznego zeznania o wysokości uzyskanego przychodu PIT-28.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 • kwalifikowanie i ujęcie dokumentów księgowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie rejestru podatku od towarów i usług VAT,
 • sporządzenie i przesłanie do US deklaracji PIT i VAT,
 • przesłanie drogą elektroniczną informacji o wysokości zaliczek i podatku oraz przelewów do US.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • 0pracowanie polityki rachunkowości,
 • komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • przygotowywanie rozliczeń w podatku dochodowym CIT-2,
 • przygotowywanie rozliczeń w podatku VAT,
 • prowadzenie statystyki GUS,
 • sporządzenie sprawozdania finansowego po zakończeniu roku obrachunkowego oraz rozliczenie CIT-8.

Rozliczenia kadrowo-płacowe i ZUS

 • prowadzenie w systemie elektronicznym ewidencji pracowników,
 • przygotowywanie umów o pracę, umów – zlecenia, umów o dzieło, świadectw pracy,
 • sporządzanie zgłoszeń oraz wyrejestrowań do ZUS właścicieli i pracowników,
 • sporządzanie list płac i deklaracji ZUS,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od pracowników,
 • sporządzanie na koniec roku PIT-11, PIT-40,
 • sporządzanie kartoteki wynagrodzeń pracowniczych.