Jak sprawdzić czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT?

Ministerstwo Finansów uruchomiło w 2015 roku na Portalu Podatkowym możliwość samodzielnego i szybkiego sprawdzenia statusu kontrahenta poprzez wpisanie jego numeru NIP. Formularz mieści się pod adresem : https://pfr.mf.gov.pl/?link=VAT&
Jest to dużo prostsze rozwiązanie niż wizyta w Urzędzie Skarbowym czy też dopytywanie w Biurze Rachunkowym bądź telefon do księgowego, a na pewno zaoszczędzi sporo czasu zainteresowanym.

Jak sprawdzić czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT UE?

Podobnie jak w przypadku możliwości sprawdzenia czynnego podatnika VAT przez księgowych i wszystkie inne osoby tym zainteresowane, tak też istnieje możliwość sprawdzenia podatnika VAT UE. Jest to możliwe dzięki stronie udostępnionej przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
System VIES (VAT Information Exchange System) jest szybkim i prostym narzędziem, pozwalającym uniknąć księgowym wielu problemów związanych z niewłaściwą klasyfikacją stawki podatku VAT.

Jak obliczyć zasiłek chorobowy przysługujący przedsiębiorcy?

Odpowiadając na to pytanie, biuro rachunkowe w Lublinie BENKO Sp. z o.o. zwraca uwagę, iż ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, a warunkiem otrzymania świadczenia jest zgłoszenie i terminowe opłacanie składek do ZUS.

Podstawą obliczeń jest średnia podstawy na ubezpieczenia społeczne z ostatnich 12 miesięcy.

Podstawa w roku 2014 wynosiła 2247,60 zł, natomiast w 2015 roku 2375,40 zł.

Przykładowo obliczając świadczenie za zwolnienie lekarskie w listopadzie 2015 roku, bierzemy pod uwagę podstawę z ostatnich 10 miesięcy 2015 roku oraz 2 miesięcy 2014 roku:

( 10 x 2375,40 zł + 2 x 2247,60 zł ) : 12 = 28249,20 zł : 12 = 2354,10 zł

Średnią z ostatnich dwóch miesięcy należy pomniejszyć o 13,71% :

2354,10 zł – ( 2354,10 zł x 13,71% ) = 2354,10 zł – 322,74 zł = 2031,36 zł

Zasiłek chorobowy wynosi 80 % wcześniej wyliczonej podstawy naliczeń:

2031,36 zł x 80% = 1625,08 zł – jest to kwota jaką otrzymamy za cały miesiąc zwolnienia

Listopad ma 30 dni w związku z czym za każdy dzień zwolnienia przysługuje 1/30 z 1625,08 zł

Przykładowo za 7 dni zwolnienia wychodzi: ( 1625,08 zł : 30 ) x 7 = 54,16 zł x 7 = 379,12 zł

Rzeczywista kwota świadczenia będzie pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy, tj.:

379,12 zł – ( 379,12 zł x 18% ) = 379,12 zł – 68,24 zł = 310,88 zł

Wyjątkiem jest np. zwolnienie lekarskie wynikające z ciąży – zasiłek chorobowy to 100% podstawy pomniejszonej o wspomniany współczynnik. Schemat wyliczeń pozostaje bez zmian.